Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement iDance Moves

1. Lidmaatschap en lesgeld

1.1. Wat

 • Lesgelden worden per dansseizoen betaald : het dansseizoen loopt van september t.e.m. eind mei. Het lesgeld is afhankelijk van het aantal gevolgde lessen.
 • Lidgeld wordt per dansseizoen betaald. In dit vast bedrag per danser zit inbegrepen : het lidmaatschap van iDance Moves vzw, het lidmaatschap van Danssport Vlaanderen, verzekering, …
  Elke danser krijgt een digitale Danssport Vlaanderen-lidkaart.
  De inschrijving van een lid is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Inschrijvingsplatform:
 • Hierop worden alle contactgegevens en eventuele bijkomende informatie ingevuld.
 • Het gebruik van de persoonsgegevens is conform GDPR. Deze informatie kan u terugvinden in onze Privacy Policy op https://www.idance-moves.be/privacy-policy.

1.2. Wanneer

 • Na inschrijving: iDance Moves overhandigt het factuur met overschrijvingsformulier onmiddellijk na de inschrijving.
 • Betaling tegen: Het lesgeld en het lidgeld dient betaald te worden na de proefles, en wordt ten laatste vóór aanvang van je tweede les verwacht (proefles niet meegeteld).
 • Laattijdige betaling: U of uw dochter/zoon kan geweigerd worden tot de dansles totdat het les- en lidgeld overgemaakt is op de rekening van iDance Moves.
 • Ontvangst Danssport Vlaanderen-lidkaart:
 • De Danssport Vlaanderen-lidkaart wordt digitaal beschikbaar nadat de totale gefactureerde som voor alle gekozen lessen is overgeschreven op rekening van de dansclub en van zodra de inschrijving rond is bij de federatie.
 • Wijzigingen doorgeven:
 • Bij verhuis : Geef tijdig uw nieuwe adres door.
 • Bij wijziging telefoonnummer : Geef tijdig uw nieuwe telefoonnummer door.
 • U kan deze gegevens zelf aanpassen op de ledensite.

1.3. Opzegging van lidmaatschap

 • Geen terugbetaling: Bij het onderbreken van de lessenreeks, om welke reden dan ook, volgt geen terugbetaling van betaalde lidgelden.
 • Uitzondering: Als uitzondering hierop geldt het voorleggen van een medisch attest waarbij de danser ongeschikt bevonden wordt voor deelname aan de lessen voor een periode van minstens drie opeenvolgende maanden.

2. Onderlinge Communicatie

2.1. Docenten -> Dansers / ouders

 • De docenten zorgen voor een duidelijke communicatie aan de dansers en ouders.
 • iDance Moves communiceert bij aanvang van het jaar de precieze uurroosters.
 • iDance Moves communiceert tijdig het start- en einduur bij extra activiteiten.
 • Communicatie gebeurt in eerste instantie digitaal.

2.2. Dansers / ouders -> Docenten / iDance Moves

 • De ouders en dansers zorgen voor een goede communicatie met de docenten.
 • Blessure tijdens de les: Breng je lesgever op de hoogte vóór je naar huis gaat.
 • Afwezigheid:
 • Gelieve vooraf te verwittigen indien de danser door omstandigheden niet kan komen naar een les, ten laatste de dag voordien, zodat onvoorziene afwezigheden gemeld kunnen worden bij de verantwoordelijke van het kind.
 • Ook in geval van overmacht de dag zelf wordt van de ouders en/of danser verwacht dat ze de afwezigheid melden aan de betrokken docent.

3. Lessen

3.1. Leskeuze

 • In overleg met de ouders/de danser, zullen de docenten steeds de eindbeslissing nemen betreffende de meest geschikte les voor de leerling, naargelang de leeftijd en/of het niveau van de danser.

3.2. Stiptheid

 • Aanwezig: Om alle lessen, activiteiten en evenementen vlot te laten verlopen, worden de leerlingen verwacht een kwartier op voorhand aanwezig te zijn in het danscentrum waar ze zich kunnen klaar maken en naar de WC kunnen gaan. Kom op tijd uit respect voor de andere dansers, te laat toekomen kan storend zijn.
 • Brengen kinderen: Begeleid uw kind tot de lesgever in de zaal aanwezig is.
 • Afhalen kinderen: Er wordt ook verwacht dat ouders hun kinderen tijdig afhalen na de les. Opvang wordt niet voorzien. Afhalen kan in het danscentrum.
 • Te vroeg aanwezig? Maak je dan IN STILTE klaar voor de les, zodat je de groep voor je niet stoort. Je kan je na het omkleden in de cafetaria zetten totdat de les start.

3.3. Eten en drinken

 • Danszaal:
 • Drinken: Enkel de drinkfles van iDance Moves (of de oude van Dance Studio Movenza) gevuld met water is toegestaan.
 • Eten: Niet toegestaan.
 • Cafetaria:
 • Drinken: Er is mogelijkheid tot het aankopen van drinken.
 • Eten: Je mag hier je koek of snoepje opeten die je in de cafetaria hebt gekocht. Snoepgoed van thuis wordt niet toegestaan.
 • Afval: Al je afval en leeggoed ruim je op en zet je op de toog of doe je in de vuilbak.

3.4. Persoonlijke spullen

 • Omkleden:
 • De dansers maken zich thuis klaar of maken gebruik van de sanitaire ruimte of kleedruimte boven om zich om te kleden. Dansschoenen worden pas aangedaan in het gebouw. Loop niet met je dansschoenen naar buiten! In de danszaal dragen we geen buitenschoenen.
 • Netheid:
 • Leg je kledij netjes bij elkaar op een daarvoor beschikbare plaats. Zet zeker je naam in je kledij om deze makkelijk terug te vinden.
 • Laat het gebouw netjes achter. Kijk na of er geen kledij meer ligt en alle papiertjes opgeruimd zijn.
 • Waardevolle voorwerpen:
 • Laat waardevolle voorwerpen thuis. Deze worden op eigen risico meegebracht, zij kunnen eventueel wel meegenomen worden op de dansvloer en worden daar aan de kant gelegd (zoals geld, portefeuille, GSM, iPod, …). iDance Moves is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal.
 • Rust:
 • In de cafetaria houden we het rustig om de dansles niet te storen.

3.5. Danszaal

 • Enkel tijdens eigen les: Dansers mogen enkel de dansvloer betreden wanneer er een les bezig is waarvoor ze zich ingeschreven hebben. Andere dansers blijven in de cafetaria.
 • Geblesseerde danser: Als een danser geblesseerd is, mag hij/zij de les vooraan op de grond bijwonen. Bij het storen van de les, wordt de geblesseerde danser gevraagd om plaats te nemen in de cafetaria.
 • Verlaten danszaal: Dansers mogen de dansles enkel verlaten als ze daartoe de toestemming gekregen hebben van de docent(e).

3.6. Cafetaria

 • Kopen: Je kan een drankje en een snoepje kopen in de cafetaria.
 • Netheid: Alle lege glazen en tassen zet je terug op de toog en het afval doe je in de vuilbak of geef je af aan de toog.
 • Ouders en vrienden: Ouders en vrienden worden NIET toegelaten tot de lessen. Zij kunnen plaatsnemen in de cafetaria met zicht op de danszaal.

3.7. Toegang lessen

 • Tijdelijk Verbod: De docenten hebben het recht elke leerling die de lessen stoort door onaanvaardbaar gedrag, de toegang tot de lessen te ontzeggen gedurende dat lesuur.
 • Blijvend Verbod: Wanneer het gedrag van een danser in die mate erg is (vb. : vandalisme, schrijven op muren of deuren, …), zal de danser zelf opdraaien voor de schoonmaak en de kosten en indien nodig uit iDance Moves worden gezet.

3.8. Wat hoort niet thuis in de les

 • Juwelen, uurwerken en andere accessoires: Laat dit thuis of steek dit in een zakje dat je in de danszaal legt om diefstal te voorkomen.
 • GSM’s: Alle GSM’s worden uitgezet tijdens de lessen en in de zaal gelegd om diefstal te voorkomen.
 • Toeschouwers: Toeschouwers kunnen altijd terecht in de cafetaria met zicht op de danszaal, maar niet in de danszaal zelf.
 • Roken: Roken is niet toegestaan in de gebouwen die gehuurd worden door iDance Moves.

4.Algemeen voorkomen en netheid

4.1. Persoonlijk voorkomen

 • Lichamelijke hygiëne: Wij vragen aandacht naar hygiëne toe en een verzorgd voorkomen van uzelf of uw kind.
 • Materiële hygiëne: Naast lichamelijke hygiëne vragen wij ook om de danskleren na elke les uit te wassen. Het gebruik van deodorant bij jongeren is een basisvereiste.

4.2. Gedrag

 • Discriminatie in verband met geloofsovertuiging, politieke overtuiging en/of persoonlijke geaardheid wordt niet geaccepteerd.
 • Extreem storend gedrag van een danser kan uitsluiting en eventueel vergoeding tot gevolg hebben.
 • Roken is overal verboden binnen de gebouwen gehuurd door iDance Moves. Als je als sporter jezelf toch deze slechte gewoonte hebt aangeleerd, kan je dat buiten doen, maar bij voorkeur niet voor de ingang.

5. Danskledij

5.1. Kledij

 • Dagelijkse kledij zoals een jeansbroek, een rokje of een kleedje is niet toegestaan.
 • Draag sportkledij waarin je vlot kan bewegen, ook tijdens grondwerk. Bij aanvang van het dansseizoen wordt in de lessen meegedeeld welke kledij verwacht wordt gedragen te worden door de dansers.
 • Laat geen kledij rondslingeren in de kleedkamers of danszaal.

5.2. Schoenen

 • Draag aangepaste schoenen: outdoor-schoenen zijn verboden op de dansvloer.
 • Sandalen, teenslippers, crocs, ballerina’s,enz. zijn geen gepast schoeisel.
 • Draag liever sneakers, jazzsneakers, balletschoenen, balletsloefjes of voetjes, blootvoets mag ook (dansen op kousen is op eigen risico).

5.3. Haar

 • Tijdens de danslessen wordt lang haar samengebonden in een staart of dot.

5.4. Accessoires

 • Sierraden, horloges of lange oorringen worden niet gedragen in de danslessen.

6. Verzekering en verantwoordelijkheid

6.1. Verzekering

 • De dansers zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de lessen en activiteiten. Dansers die zelfstandig naar de danszaal komen zijn onderweg verzekerd zolang ze de kortste weg tussen thuis en de zaal nemen en geen tussenstop maken.
 • Formulieren van de verzekering kunnen opgevraagd worden bij de docenten en de bestuursleden van iDance Moves.

6.2. Veranwoordelijkheid van de danser

 • De leerlingen dragen zelf goed zorg voor de eigen bezittingen. iDance Moves is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies.
 • iDance Moves heeft het recht schade aan het gebouw en/of materialen veroorzaakt door de deelnemer te verhalen bij de deelnemer.
 • Als een danser les wenst te volgen bij andere dansscholen, opleidingen of organisaties die in hun eigen reglement en/of voorwaarden de deelname aan externe danslessen uitsluiten, gebeuren deze inschrijvingen op eigen verantwoordelijkheid van de dansers / ouder. iDance Moves legt zelf deze beperkingen niet op.

6.3. Aansprakelijkheid iDance Moves

 • iDance Moves en haar medewerkers kunnen NIET aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die uit dit reglement zou kunnen voortvloeien.